fiber kablo - Moblobi.comfiber kablo

Fiber Kablo ile Deprem Tespiti Yapılacak!

Fiber kablo sadece internet için değil artık deprem tespitinde de kullanılacak! Doğal afetler yaşadığımız müddetçe meydana gelecek. Büyük can ve…